Мэдээ

Хепатитийн халдвартай хүмүүсийн 80% нь үзлэг, шинжилгээ, эмчилгээнд хамрагдаж чаддаггүй. 2016 оны байдлаар Хепатит В вирусийн халдвартай хүмүүсийн зөвхөн 10% нь (27 сая хүн) халдвартай гэдгээ шинжлүүлж мэдсэн байна. Эдгээрээс ...
Дэлгэрэнгүй