Мэдээ


“Гялс” АУТөв нь 1997 оноос хойш 2 жил тутамд “Лабораторийн оношлогооны дэвшил” сургалт, семинарыг хийж ирсэн. Энэ удаагийн сургалт, семинарийг ХХААХҮЯ болон Монголын хүнсчдийн холбоотой хамтран “Хүнсний аюулгүй байдалд ...
Дэлгэрэнгүй