Мэдээ

Нийт эрэгтэйчүүдийн үргүйдлийн 69.3% нь анхдагч үргүйдэлтэй, 30.7% нь хоёрдогчоор үргүйдсэн байдаг байна. Эрэгтэйчүүдийн үргүйдлийн шалтгаануудын авч үзвэл шалтгаан тодорхойгүй 55%, эр бэлгийн эсийн эмгэгтэй 11%, төмсөгний ...
Дэлгэрэнгүй