Мэдээ

Манай лаборатори 2017 оны 9 сарын 1-нд Лабораторийн олон улсын стандарт ISO15189 шаардлага хангасан анхдагч хувийн хэвшлийн лаборатори боллоо. Олон улсын чанарын түвшинд, олон улсад ...
ДэлгэрэнгүйЭхийн хэвлийд бойжиж буй энхрий бяцхан үрсийн өсөлт хөгжлийг үнэлнэ. Ургийн эрт үеийн илрүүлэг шинжилгээ нь дараах ач холбогдолтой. Үүнд: Эхийн өвчлөлийн эрсдэлийг тодорхойлно.Зулбалт, ургийн өсөлтийн ...
ДэлгэрэнгүйГялс АУТөв нь 2008 оноос хойш нян судлалын шинжилгээг хийж эхэлснээс хойш одоог хүртэл 10 гаруй жил иргэд болон гэрээт байгууллагын сорьцонд нян ургуулах, антибиотик мэдрэг чанар тодорхойлох шинжилгээг хийж байна. Антибиотикийн ...
Дэлгэрэнгүй