Мэдээ

ДОХ нь эмчлэгддэггүй өвчин тул эрт оношилон, дархлааны системийг хянах нь урт наслах үндэс юм. Мөн хдхв-ын халдвар авсан үгүйг тодорхойлсноор өөрийгөө болон бусдыг аюулд өртүүлэхээс сэрэмжлэх боломжтой.ЭНХ ЯВЖ - МӨНХ ...
Дэлгэрэнгүй2 жил тутам болдог энэхүү сургалт, семинараар мэргэжилтнүүд маань цуглаж Монгол улсад клиникийн лабораторийн тусламж үйлчилгээг сайжруулахад тулгарч буй бэрхшээл, түүнийг шийдэхэд гарч буй туршлагаасаа ...
Дэлгэрэнгүй