Мэдээ

МАУА-ийн түшиц байгууллага “Гялс” ХХК санаачлан “Лабораторийн оношлогооны дэвшил” сургалт-семинарийг 1998, 2008, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017 онуудад анагаахын эмч, шинжээчдэд лабораторийн оношилгооны Дэлхий дахины ...
Дэлгэрэнгүй


МАУА-ийн түшиц байгууллага “Гялс” ХХК санаачлан “Лабораторийн оношлогооны дэвшил” сургалт-семинарийг 1998, 2008, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017 онуудад анагаахын эмч, шинжээчдэд лабораторийн оношилгооны Дэлхий дахины ...
Дэлгэрэнгүй