Мэдээ
“Гялс” Ангаах ухааны төв Монголын Анагаах Ухааны Академтай хамтран “Лабораторийн оношлогооны дэвшил” сургалт, семинарыг зохион байгуулж ирсэн сайхан уламжлалтай билээ. Энэ сургалт семинарийн дөрөвдэх ...
Дэлгэрэнгүй


МАУА-ийн түшиц байгууллага “Гялс” ХХК санаачлан “Лабораторийн оношлогооны дэвшил” сургалт-семинарийг 1998, 2008, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017 онуудад анагаахын эмч, шинжээчдэд лабораторийн оношилгооны Дэлхий дахины ...
Дэлгэрэнгүй