Мэдээ

“Гялс” ХХК, Франц улсын CHROMagar компанитай хамтран зохион байгуулав. МАУА-ийн түшиц байгууллага “Гялс” Анагаах ухааны төв, ХХК санаачлан “Лабораторийн оношилгооны дэвшил” сургалт-семинарийг ...
Дэлгэрэнгүй


“Гялс” ХХК, ЭМЯ-ны нян судлал, эх барих эмэгтэйчүүд судлал болон эмнэлгээс шалтгаант халдварын мэргэжлийн зөвлөлүүд хамтран зохион байгуулав.МАУА-ийн түшиц байгууллага “Гялс” Анагаах ...
Дэлгэрэнгүй


/Tөрөлх гажиг сэдээгч үүсгэгчдийг илрүүлэх шинжилгээ/ToRCH суурь багцT- Toxoplasm gondii - Шимэгчийн ...
ДэлгэрэнгүйЖ.Эрдэнэбаясгалан эмчийн "Улаанбаатар хотын СХД-ийн 3-5 насны цэцэрлэгийн хүүхдэд шээсний замын халдварыг судалсан нь" сэдэвт судалгааны ажлын илтгэл нь АШУҮИС-ийн “Эрдмийн чуулган"-ы эмнэлзүйн салбар ...
Дэлгэрэнгүй