Мэдээ

Гялс лаборатори олон улсын ISO15189 шаардлага болон Гадаад чанарын хяналтанд хангалттай үнэлгээтэй оролцож байгаа ба өөрийн үйл ажиллагаа, шинжилгээний чанарт баталгаа гарган, эрх бүхий байгууллагад ...
Дэлгэрэнгүй