Эсийн чанар тодорхойлох шинжилгээ

Нийт эрэгтэйчүүдийн үргүйдлийн 69.3% нь анхдагч үргүйдэлтэй, 30.7% нь хоёрдогчоор үргүйдсэн байдаг байна. Эрэгтэйчүүдийн үргүйдлийн шалтгаануудын авч үзвэл шалтгаан тодорхойгүй 55%, эр бэлгийн эсийн эмгэгтэй 11%, төмсөгний гэмтэл 6% гэсэн эхний 3 шалтгаан голлодог байна.

Эр бэлгийн эсийн чанар тодорхойлох шинжилгээ:
Гялс төвөөр Монгол улсын хэмжээнд одоогоор ганц Бүрэн автомат багажаар эрэгтэй үргүйдлийн нэг шалтгаан болсон эр бэлгийн эсийн эмгэгийг 3 минутанд л шинжлэх эсийн бүтэц, тоо, хөдөлгөөн зэрэг эр бэлгийн эсийн Чанарыг #13 үзүүлэлтээр шинжлүүлэх боломжтой юм.

Зөвлөх эмч: 11-457781

Таны эрүүл мэнд
Таны гарт