“Лабораторийн оношлогооны дэвшил” - 03 сургалт, семинар /2011 он/

МАУА-ийн түшиц байгууллага “Гялс” ХХК санаачлан “Лабораторийн оношлогооны дэвшил” сургалт-семинарийг 1998, 2008, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017 онуудад анагаахын эмч, шинжээчдэд лабораторийн оношилгооны Дэлхий дахины болон Монгол улс дахь шинэ соргог, дэвшилтэт хөгжлийн ололтыг танилцуулах зорилготой энэхүү сургалт, семинар тогтмол зохион байгуулагддаг үйл ажиллагаа болон төлөвшиж, зөвхөн эрүүл мэндийн салбарынхан төдийгүй, мал эмнэлэг, хүнсний үйлдвэрлэлийн төлөөллийг хамрах чиг хандлагатай болсон байна.


“Лабораторийн оношлогооны дэвшил” - 03 сургалт, семинар /2011 он/

“Гялс” ХХК, Монголын Мянганы Сорилтын Сангийн Эрүүл Мэндийн Төслийн удирдлага хамтран зохион байгуулав.