ГЯЛС: ШИНЖИЛГЭЭГ (ДАВАА - БААСАН 08:00 - 18:30 ХҮРТЭЛ)

Гялс: лабораторийн шинжилгээгээ 08:00 - 18:30 хүртэл авдаг болж цагийн хуваариа сунгаж, завгүй хотын амьдралд тохируулан үйлчилж эхэллээ.

Салбаруудын, Байршил цагийн хуваарь