"Ерөнхий мэргэжлийн эмч" нээлттэй албан тушаал зарлагдлаа.