"УТАСНЫ ОПЕРАТОР" нээлттэй албан тушаал зарлагдлаа