"БАКТЕРИОЛОГИЧ ЛАБОРАНТ" нээлттэй албан тушаал зарлагдлаа