"Мэдээллийн технологийн инженер" нээлттэй албан тушаал зарлагдлаа.