"Маркетингийн мэргэжилтэн" нээлттэй албан тушаал зарлагдлаа.