"Баталгаажуулагч эмч" нээлттэй албан тушаал зарлагдлаа.