"Мэдээллийн технологийн техникч" нээлттэй албан тушаал зарлагдлаа.