"Маркетингийн хэлтсийн менежер" нээлттэй албан тушаал зарлагдлаа.