"Бактериологич Лаборант" нээлттэй ажлын байр зарлагдлаа.