Антибиотик хэрэглэхийн өмнө заавал мэргэжлийн эмчээс зөвлөгөө авах хэрэгтэй