2019.09.03-ны өдөр Гялс Анагаах Ухааны Төв болон бусад бүх салбар ажиллана.

2019.08.28-ны өдрийн Засгийн газрын шийдвэрээр 2019.09.03-ны өдрийг Халх голын ялалтын 80 жилийн ойн хүрээнд Бүх нийтийн амралтын өдөр болгосон билээ. Тэгвэл энэ өдөр Гялс Төвийн бүх салбарууд энгийн цагийн хуваарийн дагуу буюу

Гялс Анагаах Ухааны Төв - 08:00 - 19:00

Гялс UBH салбар - 08:00 - 16:30

Гялс Төмөр Зам салбар - 08:00 - 16:30

Гялс Офицер салбар - 08:00 - 16:30

Гялс Өнөр салбар - 08:00 - 16:30 цаг хүртэл ажиллана.