Хепатит Дэ вирүс илрүүлэг шинжилгээ төлбөргүй

Элэг Бүтэн Монгол хөтөлбөрийн хүрээнд ЭМД-ын санхүүжилтээр Гялс лабораторид Хепатит Бэ вирүсийн ачаалал тоолох шинжилгээнд хамрагдсан иргэн та Хепатит Д вирүсийн илрүүлэг шинжилгээний төлбөрөөс 100% чөлөөлөгдөнө.

http://gyals.mn/index.php/site/test/134