Сар шинэдээ сайхан шинэлээрэй

Шижир цацрагт наран дэлхий тойрч нас нэмсний дан баяр
Шидрүүн мөнгөн өвлийг өнтэй давсны давхар баяр
Шинэхэн цэцэглэх хавартай энх золгосны гурвалсан баяр
Шинийн нэгэн гэмээн эгнэн давхацсан дөрвөн баяраа.

Та бүхэн сар шинэдээ сайхан шинэлээрэй.