ТОП МЭДЭЭ
26 May
Албан тушаалын зорилго: Үйлчлүүлэгчдэд байгууллагын үйл ажиллагаа, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний талаарх мэдээллийг үнэн зөв хүргэх, санал, ...
2020-05-26 10:26:19
26 May
Албан тушаалын зорилго:Мэргэжлийн болон мэргэжлийн бус байгууллага, эмч нарт байгууллагын бүтээгдэхүүн үйлчилгээг таниулах, идэвхижүүлэх, ...
2020-05-26 10:25:36
26 May
Албан тушаалын зорилго: Бактериологийн шинжилгээний захиалгыг биелүүлэхАлбан тушаалын мэдээлэл: Харъяалагдах ...
2020-05-26 10:24:54
26 May
Албан тушаалын зорилго: Бактериологийн шинжилгээний захиалгыг биелүүлэхАлбан тушаалын мэдээлэл: Харъяалагдах алба: Нэгдсэн ...
2020-05-26 10:22:36